Moottoripurjelentäjät ry tietoturvaseloste

1. Rekisterinpitäjä2. Rekisteriasioita hoitava henkilö3. Tietosuojavastaava
Kerho:
Nimi:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Moottoripurjelentäjät ry.
Marko Salonen
+358 50 382 6753
info@mopu.fi
Kerho:
Nimi:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Moottoripurjelentäjät ry.
Tom Arppe
+358 50 3865368
info@mopu.fi
Kerho:
Nimi:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Moottoripurjelentäjät ry.
Tom Arppe
+358 50 3865368
info@mopu.fi
 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Jäsenen tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan sekä lain vaatimaan yhdistyksen jäsenrekisteriin.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Jäsenen tietoja kerätään ja käsitellään jäsenen suostumuksella, tai jäsenen kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Syntymäaika, Käyttäjätunnus ja Salasana.

 

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun henkilö on jäsen kerhossa, henkilön erotessa kerhosta tiedot tuhotaan. Henkilö joka ei ole kerhon jäsen mutta jolla on tili tällä sivustolla saa tilinsä itse tuhottua tai lähettämällä kirjallinen tarkastuspyyntö allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kerhon ulkopuolelle. Osa kerhon käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota vierailijoille ja jäsenille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

Tämä sivusto ei näytä häiritsevää ponnahdusikkunaa evästeiden käytöstä koska viestintävirasto on sanonut tuosta seuraavaa:

 

Suomessa evästeistä tiedottamista tai niiden hyväksymistä varten ei vaadita erillistä ponnahdusikkunaa. Evästekäytännöt on kuitenkin mainittava verkkosivuilla niin, että käyttäjän on mahdollista saada niistä lisätietoa.” 

 

Yllä oleva tieto on tässä mainittu lisätieto.

 

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.